Emise

ELC
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítejte


Cílem tohoto webu je poskytnout reálné informace ohledně antropogenních emisí. Jak vznikají, co způsobují a jak ovlivňují život na této planetě. Cílem je, aby si čtenář zformoval svůj názor na danou problematiku, nikoliv jednostranně a vytrženě z kontexu propagoval svou myšlenku. Můj zájem o ekologie je velký, ale mrzí mě, že existuje spousta ekologů, kteří se chytí nějaké myšlenky a za tu pak bojují ze všech sil, ale její prosazení (ať už časové nebo v nějakém měřítku) způsobí ještě větší škody, než ona samotná.

Velmi diskutovaný oxid uhličitý (CO
2) rozděluje společnost na dva tábory. Jeden z nich tvrdí, že je to takřka neškodný plyn a že prakticky nemá vliv na globální oteplování a země si s ním určitě poradí. Dokonce je zde i názor, že v době před milióny let bylo tohoto plynu více a na flóru země to mělo příznivý vliv. To ovšem byl jiný ekosystém a nebyl tu zejména jeden druh - člověk, tedy "člověk rozumný". S nadsázkou řečeno, naše země si určitě poradí i s dnešním znečištěním. Bude to sice trvat několik málo tísíců let, tedy v rámci života země jen pár sekund, během této doby si pak poradí i s jedním článkem vývoje, tedy člověkem. Protože příroda nás nepotřebuje, my přírodu ano. Chceme-li navázat na současný stav fauny a flóry, pak je nutno v rámci možností udržovat podmínky, které zde panují již milión let a které umožnily vývoj země, který zde máme dnes.

Co ošem společnost nerozděluje a má prokazatelně negativní vliv jsou další emise, jako oxidy dusíku, pevných částic, polyaromatických uhlovodíků apod. Tyto působí přímo a způsobují širokou škálů onemocnění, od dráždění sliznic až po rakovinu a smrt. Jindy působí nepřímo; např. freony porušují ozónovou vrstvu, skrze kterou pak proudí nadlimitní množství UV záření a které ve větším množství způsobuje rakovinu kůže. Příkladů mohou být desítky, či stovky.

Všem těmto emisím se věnuje oproti oxidu uhličitému mnohem méně času a úsilí, ač mají mnohem větší vliv na zdraví a život lidí a náš ekosystém.

Např. u automobilových emisí se věnuje spousta úsilí na snižování oxidu uhličitého, tím ale vznikají emise mnohem nebezpečnější. Na jejich pozornost se ovšem zapomíná. Důležité je také to, že emise automobilů nejsou jenom ty, co vycházejí z výfuků. Co se týká pevných částic, je možno se přesvědčit, že množství, které vychází z výfuku je mnohem menší než to, které vzniká otěrem pneumatik a brzdových destiček (porovnáme-li hmotnost částic).


Politici často i díky lobingu jednostranně bojují za nějakou dílčí věc, ale mnohdy nedomyslí, jaké to bude mít vedlejší účinky. Ideálním zástupcem je právě nesmírný tlak na snižování CO
2 v určitých odvětvích až za hranici možností. Zejména to platí v automobilovém průmyslu, kdy celkový podíl osobních vozů na světové produkci emisí CO2 je jen 0,2%, ale tím více vznikají ovšem emise mnohem nebezpečnější (PM, oxidy dusíku). Dále pak patří za zmínu různé dotace na biopaliva, solární kolektory apod.

Dalším projektem je elektrifikace automobilů. Samo o sobě se jedná o dobrou věc, nicméně je brzo si myslet, že technologie dozrála tak daleko, aby se vše předalo sériové výrobě v miliónových kusech. Zvláště se jedná o zdroje pro baterie (lithium) a jejich následnou recyklaci. Vše zatím spěje k podobnému problému jako s biopalivy, solárními kolektory na úrodné půdě apod. Jen těžba lithia, pokud se neprovede s velkým ohledem na přírodu a zdraví člověka, znaména nemalé riziko. Budoucnost se zdá být v autech na vodík, ale to je ještě potřeba pár let počkat. Jenomže v honbě za CO
2 úsporami se automobilky chytí rozrpacovaného projektu s bateriemi a takto vydají velké série bez pořádně promyšleného plánu se všemi důsledky.


Výsvětlení pojmů:

ppm - z angl. p
arts per million - 1mg/kg
ppb - z angl.
parts per billion - 1mg/1tunu
PM
- z angl. particulate matter  –  Pevné částice či (pevné) prachové částic jako hmotnost
PN - z angl. particulate number - Pevné částice jako počet
Ekvivalent CO
2 (CO2-ekv.) - je to univerzální míra množství skleníkového plynu (oxid uhličitý, metan, oxid dusný), který má stejný účinek na klimatický systém jako by měl oxid uhličitý sám. Například 1 tuna metanu má 21 x větší skleníkový efekt než 1 tuna CO2 a tedy 1 tuna metanu je rovna 21 t CO2ekv.

 
 
Datum poslední aktualizace: 30.03.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky